post@vto.as

Tlf : +47 41510750

High Performing Teams

 • Ref Tuckmans Stages (Bruce Wayne Tuckman 1965/77):
 • Ambisjonen er å raskt forsere de innledende fasene Forming, Norming & Storming, sånn at teamet ditt kommer til Performing-fasen.

Denne fasen er preget av:

 • Høyt tempo
 • Fellesskap
 • Lojalitet
 • Et sterkt team
 • Høy effektivitet, produktivitet og trivsel

Vi reduserer/unngår:

 • Bortkastet tid og penger
 • Konflikter
 • Misforståelser
 • Omgjøringer

Vi øker:

 • Inntjening og bunnlinje
 • Effektivitet
 • Jobbtilfredshet
 • Helhetsansvar
 • Tillit