post@vto.as

Tlf : +47 41510750

Vibeke Thunes Olsen

Senior Advisor Organisational Development & Certified Coach, PCC, CPCC

God på planlegging, metodikk og resultatoppnåelse. Får personer til å samarbeide, til å kommunisere ærlig og tydelig, til å være gode rollemodeller for firmaets verdier, deriblant HMS.

Sikrer at relasjonene mellom alle ledd i verdikjeden er gode og at alle vekslinger er godt forberedt og forventningsstyrt, slik at gjennomføringen blir smidig og effektiv og kostnader redusert.

God kommunikasjon er det viktigste verktøyet for å få ned kost og gjennomføringstid.

Basert på andragogikkens prinsipper skapes ledertrening på temaer som tydelig kommunikasjon, vekslingsfelt, ledelse, rollemodellen, teamet og arbeidssituasjonen.

15 års erfaring innen lederutvikling, teamutvikling, coaching og organisasjons- og kulturutvikling. Svært god til å oversette forretningsstrategi og endringsfokus til konkret og relevant lederadferd og lederkommunikasjon gjennom hele linja.