post@vto.as

Tlf : +47 41510750

Co-Active Coaching

Coaching er en personlig utviklingsprosess hvor den enkelte tar ansvar for sin egen utvikling og suksess. Det handler om å få hjelp til å hente det beste ut av seg selv. Coaching er et verktøy som tar utgangspunkt i enkeltmenneskets muligheter for vekst og utvikling. En coach fokuserer på handling og nåtid, ikke forståelse og fortid. Gjennom ulike bevisstgjøringsteknikker får coachen frem klientens unike potensiale.

Hvorfor Coaching?

Coaching er en proaktive måte å jobbe med deg selv, din familie, karriere, og alle andre elementer av ditt liv på. Coaching fokuserer på å fremme handling mot dine mål, drømmer og behov. Vi lever ofte livet vårt basert på hva vi synes vi ”skulle/burde” og ikke i tråd med hva vi virkelig har lyst til å gjøre. Vi ødelegger drømmene våre med unnskyldninger og begrensende tanker. Frasene ”kan ikke” og ”burde” dominerer tankene våre og hindrer oss i å forsøke å nå det vi vil. Gjennom coaching, kan du utforske ditt potensiale og finne ut hva du ønsker og hvordan nå målene. Tenkt deg hvordan ditt liv hadde vært om du levde slik du selv ønsket. Et liv der du har kontrollen og er lykkelig fordi du gjør det du vil hver dag.

Hva er Co-Active Coaching?

Denne formen tar for seg alle delene i et menneskes liv. Karriere, forhold, fritid, personlig utvikling, økonomi etc. Alt er koblet sammen og kan tas opp på klientens vei mot sine mål. Vi kan coache hele personer til ekstraordinære resultater.

 • Co-Active Coaching er en unik, proaktiv allianse der coach og klient jobber sammen som likeverdige mot realisering av klientens mål, visjoner og behov. Alliansen dannes mellom de to partene og baseres seg på klientens behov og agenda, ikke coachen sin.
 • Co-Active Coaching benytter en prosess med utfordringer og personlige oppdagelser for å bygge opp klientens bevissthet og ansvarlighet og for å gi klienten en støtte og struktur, samt tilbakemeldinger.

Co-Active Coaching anser alle mennesker for naturlig kreative, ressurssterke og hele, og i stand til å finne sine egne svar uansett utfordring. Den ko-aktive coachen skal kun være en fasilitator, katalysator eller guide, stille spørsmål, lytte og forsterke, ikke instruere og gi råd.

Utgangspunkter og prinsipper i Co-Active Coaching.

 • Klienten er ekspert på seg selv og har alle ressursene som kreves for å få til det han vil
 • Klienten har alle svarene
 • Coachen har spørsmålene og kan prosessen
 • Klientens agenda følges
 • Likeverdig relasjon
 • Helhet – alt henger sammen med alt – hele livet i fokus

Øvrige rammer i Co-Active Coaching.

 • Konfidensialitet
 • ”Nobody gets to be wrong” – Ingen evaluering
 • Grenser
  - Sette egne grenser/Coachen spør om tillatelse
  - Psykologi/coaching
 • Coaching er målrettet og resultatorientert
 • Positivt rettet og fokusert på klientens beste
 • Bevisstgjøring og handling samtidig
 • Se alternative muligheter og ta valg.
 • Coaching dreier seg om nåtid og fremtid – ikke fortid
 • Det finnes bare interessante klienter, ikke vanskelige
 • Ting kan virke positivt eller negativt, men bedømmes ikke som godt eller dårlig (evaluering)