post@vto.as

Tlf : +47 41510750

Vibeke Thunes Olsen

Sertifisert ICF-coach, PCC.

Jeg har jobbet med 1-1 coaching siden 2001. Var ICF sertifisert allerede i 2004. Er utdannet både gjennom CTI (CPCC) og gjennom Erickson College (Modul 1-3). Har videregående utdannelse innen «Neuroscience» (hjerneforskning og coaching) og ORSC (organisasjons- og relasjons-coaching). Er automasjonsingeniør i bunn og har jobbet som leder/prosjektleder i 20 år.

Jeg er ærlig, direkte, varm og engasjert. Er godt kjent med utfordringene som finnes i store private selskaper, både organisasjonelt og som leder/prosjektleder.

Jeg har jobbet mye med utbrenthet (snu før det er for sent), det å komme tilbake etter utbrenthet (hva gjør jeg annerledes nå), omorganiseringer (hvordan håndtere det å si opp folk og det å muligens bli sagt opp, samt hva nå når man har fått sluttpakken).

Mine klienter har gjerne vært ledere med behov for en konfidensiell sparringspartner, prosjektledere/medarbeidere med utfordringer i balansen mellom jobb/hjem, eller de som ønsker å gjøre en endring profesjonelt, personlig, eller privat. Jeg jobber med hele mennesket.

Jeg utvider nå til å jobbe med barn og ungdom, særlig med fokus på selvfølelse og hverdagsmestring av relasjoner både hjemme og på skole. Brenner for at barn skal føle seg gode nok og at omgivelsenes manglende klokskap og empati skal gjøre skade. Les gjerne mer under referanser.